Masarykova univerzita je druhou největší veřejnou univerzitou v České republice. V současné době zahrnuje devět fakult s více než 200 odbornými pracovišti a ústavy a je považována za jednu z nejvýznamnějších vzdělávacích a výzkumných institucí v České republice a Jihomoravském kraji (celkem kolem 4 500 zaměstnanců). Ekonomicko-správní fakulta (ESF) je jednou z největších fakult Masarykovy univerzity (MU). Hlavním cílem fakulty je další vzdělávání a výzkum v ekonomických vědách na regionální, národní a mezinárodní úrovni.
 
Katedra financí zajišťuje studijní program Finance a účetnictví, který zahrnuje specializaci Finance na navazující bakalářské a magisterské úrovni v prezenční i kombinované formě. Katedra zajišťuje také specializaci Finance na doktorské úrovni a specializaci Finance a právo (bakalářské prezenční studium na mezifakultním studiu ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity).