Prof.Dr. Alexander Zureck

alexander zureck

Prof. Dr. Alexander Zureck je profesorem pro oblast bankovnictví a financí na FOM v Düsseldorfu. Jeho výzkum se zaměřuje na investiční chování spotřebitelů, finanční gramotnost, retail/small business banking a digitalizaci. 

Vyučuje v různých bakalářských a magisterských programech. Děkan pro oblast financí a bankovnictví jej pověřil řízením rozvoje bakalářských a magisterských programů. V této souvislosti je odpovědný za nové koncepty digitálních forem výuky. V minulosti do výuky úspěšně implementoval podnikové simulace reálného prostředí, internetové blogy a podcasty. 

Společně s dalšími kolegy z ISF (Institute for Strategic Finance) shromažďuje již více než šest let údaje o finanční situaci a finančním rozhodování bank. Data již byla publikována na řadě odborných konferencích a v početných vědeckých článcích. V rámci projektu poslouží jako základ pro vývoj specifických výukových materiálů.