Cíl

Hlavním cílem je vytvořit efektivní a udržitelný model finančního vzdělávání prostřednictvím rozvoje a zavedení univerzitního kurzu Finanční gramotnosti, jež zajistí pravidelný příliv studentů,  kteří budou vzděláváni, aby mohli dále šířit finanční gramotnost znevýhodněným občanům.

Výstupy

Charakteristika účastníků projektu se liší napříč populací a zahrnuje univerzitní studenty, dospělé, zranitelné skupiny, včetně sociálně znevýhodněných občanů.

Činnosti projektu se proto skládají z intelektuálních výstupů, jako je vytvoření platformy finanční gramotnosti, univerzitního kurzu Finanční gramotnost, tvorba online interaktivních materiálů, sylabus kurzu a výzkum podporující tvorbu výstupů projektu.

Další aktivity projektu zahrnují aktivní přenos získaných znalostí prostřednictvím mladých dospělých ke zranitelným skupinám obyvatel.

Kdo projekt realizuje?

Tento projekt spojuje konkrétní odborné znalosti a zkušenosti z různých zemích a oblastí, což tvoří skvělý tým, který pracuje v synergii za účelem vytvoření kvalitních výstupů projektu.

Masarykova univerzita je druhá největší veřejná univerzita v České republice, nachází se v jihomoravském regionu. MUNI má zhruba 32 500 studentů, 9 fakult a 300 studijních programů.

Více info – MU

Univerzita FOM je největší německý soukromý institut vysokoškolského vzdělávání s více než 50 000 studenty a 29 studijními centry po celém Německu.

Více info – FOM

Vídeňská univerzita WU (Wirtschaftsuniversität) v Rakousku má více než 23 000 studentů pocházející z 110 různých zemí světa.

Více info – WU

Projektový tým

Dr. Barbora Buchtová

Prof.Dr. Bettina Fuhrmann

Assoc.Prof. Martin Svoboda

Prof.Dr. Alexander Zureck