Dr. Barbora Buchtová

barbora buchtova

Dr. Buchtová působila jako koordinátorka a realizátorka projektu CITI – Masaryk University Financial Capability Program v letech 2013-2015. Její působnost v oblasti finanční gramotnosti je navíc doložena prací na přípravě obsahu univerzitního kurzu „Finanční gramotnost“, výuce vysokoškolských studentů ve finanční gramotnosti, aktivitách šíření finanční gramotnosti mezi znevýhodněnými občany, v azylových domech, dětských domovech, a ve věznici. 

Dr. Buchtová se také zúčastnila mezinárodních konferencí týkající se problematiky finanční gramotnosti, jako například celosvětové sympozium OECD pro výzkum finanční gramotnosti v Paříži nebo Výzvy a perspektivy finančního vzdělávání mládeže v Moskvě. Kromě toho pracovala na výzkumu ve finančně vzdělávacím výzkumném centru na Massey University na Novém Zélandu. Získala také certifikaci odborné způsobilosti na finančním trhu. 

Její výukové a výzkumné zájmy zahrnují finance, osobní finance, finanční trhy a investice. Mimo to pracovala jako projektová manažerka rozsáhlého evropského projektu a dohlížela na organizační aspekty pracovního postupu projektu, koordinovala projektové činnosti a účastníky projektu. Dr. Buchtová také působila na univerzitě v USA, konkrétně v Texasu, kde vyučovala studenty osobní finance, finanční poradenství & spotřebitelské úvěry a pomáhala zvyšovat finanční gramotnost studentů univerzity. 

Její odborné kompetence zahrnují různé dovednosti, jež získala jako projektová manažerka, koordinátorka EU projektu, univerzitní lektorka, výukou finanční gramotnosti, prací se zranitelnými skupinami, včetně sociálně znevýhodněných občanů, a konzultacemi týkající se problematiky finanční gramotnosti nejen na národní, ale i na mezinárodní úrovni.