Prof.Dr. Bettina Fuhrmann

bettina fuhrmann

Prof. Dr. Bettina Fuhrman je univerzitní profesorkou na Vídeňské univerzitě (Wirtschafstuniversität Wien). Je pedagogickou ředitelkou magisterských programů podnikového vzdělávání a je vedoucí Institutu pro Business Education and Social Skills Program. Její výzkumné zájmy zahrnují finanční gramotnost, ekonomickou gramotnost, sociální dovednosti a evaluace osobního rozvoje ve vzdělávání. Empirický výzkum profesorky Fuhrmann se soustřeďuje převážně na evaluační výzkum (v různých formách a oblastech). Její současné projekty se zaměřují na firemní simulaci a z ní vyplývající velké množství užitečných dat o didaktických možnostech a omezeních těchto simulací, což vedlo k vývoji plánovací heuristiky pro rozvoj a zlepšení využití podnikových simulací ve výuce. Další projekt se týká hodnocení učitelů a kvality výuky. Mezi její metody empirického sociálního výzkumu patří zejména kombinace kvalitativní a kvantitativní metodologie.