Assoc.Prof. Martin Svoboda

martin svoboda

Doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.  působí jako docent na katedře financí Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a je ředitelem Institutu pro finanční trh. Institut systematicky participuje na finančním vzdělávání široké veřejnosti, včetně zaměření na studenty středních a vysokých škol. V letech 2012-2015 byl řešitelem programu Citi Foundation’s Financial Capability, který vyvíjel dlouhodobý a udržitelný koncept finančního vzdělávání pro dospělé. Byl členem České komise pro finanční vzdělávání pro OECD a je členem Národní komise pro finanční gramotnost. Je šéfredaktorem vědeckého časopisu Financial Assets and Investing členem vědeckých rad. Jeho pedagogická a výzkumná činnost se zaměřuje na oblasti finančních trhů, investování, budoucí trendy a regulaci finančního systému, strukturovaných finančních produktů, finanční gramotnosti, analýzu finančních instrumentů, oceňování finančních aktiv a behaviorálních financí. Díky svým více než třicetiletým zkušenostem zná problematiku finančních trhů a finanční gramotnosti v podstatě z každé perspektivy.